ข้อควรรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมสเร็จถือเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานที่ใครหลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะในฐานะช่างก่อสร้าง หรือคนทั่วไป เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักคอนกรีตผสมเสร็จแน่นอน แต่ทั้งนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จที่คุณยังไม่รู้จักอีกแน่นอน วันนี้เราเลยมีข้อมูลเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จมาฝาก

ประเภทของคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะกับงานแต่ละแบบ

ทั้งนี้การจะใช้คอนกรีตต้องอยู่ในสภาพเหลว (โดยผ่านการผสมน้ำ) เพื่อที่จะได้เทลงในแบบหล่อให้เป็นรูปร่าง และเมื่อแข็งตัวก็สามารถแกะแบบหล่อ และสามารถใช้งานเป็นโครงสร้างตามแบบวิศวกรออกแบบ และเมื่อนำเหล็กซึ่งที่แรงอัดและแรงดึงได้มาประกอบกันก็จะได้โครงสร้างรับแรงตามที่วิศวกรออกแบบ และเมื่อนำเหล็กซึ่งแรงอัดและแรงดึงได้มากมาประกอบกัน ก็จะได้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้งานได้ตามต้องการ 

ทั้งนี้ซีเมนต์ที่ใช้ทำคอนกรีตโครงสร้างทั่วไปคือประเภท 1 ซีเมนต์ประเภท 3 หรือซีเมนต์ประเภท 5 คือ ซึ่งซีเมนต์ที่เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง อย่างเช่น โครงสร้างที่อยู่ใกล้ทะเลหรือโครงสร้างที่อยู่กลางทะเล  หรือแม้กระทั่งสถานที่ที่อยู่กลางน้ำ ซึ่งโครงสร้างคอนกรีตประเภทนี้จะสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้สูง 

แต่ทั้งนี้ยังมีซีเมนต์อีกประเภทหนึ่งที่ไม่เหมาะกับงานโครงสร้างเนื่องจากให้กำลังอัดที่ต่ำ แต่ถูกผลิตมาให้เหมาะสำหรับงานก่อฉาบเท่านั้น ดังนั้นซีเมนต์ที่ขายตามท้องตลาดร้านขายวัสดุอุปกรณ์จะมีเพียง 2 ประเภท คือซีเมนต์ประเภท 1 (Portland Cement) ที่เหมาะสำหรับงานโครงสร้างและอีกประเภทที่เหมาะสำหรับงานก่อฉาบนั่นเอง 

คุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จเป็นอย่างไร?
ในทางวิศวกรรมทีตัวชี้วัดคุณภาพของคอนกรีต คือ กำลังอัดของคอนกรีต เมื่อมีอายุครบ 28 วัน มีหน่วยเป็น Ksc (Kilogram per Square Centimeter) ทั้งนี้หากนำไปทดลองในห้องปฏิบัติการตามสถาบันที่มีเครื่องทอดสอบ สำหรับงานที่มีข้อกำหนดจะต้องมีการตรวจวัดค่ากำลังอัดของคอนกรีต เพื่อยืนยันว่าได้ค่าตรงตามการออกแบบโครงสร้างของวิศวกรสำหรับโครงสร้างส่วนนั้นๆ เพราะคุณภาพของการก่อสร้างของคนไทยจะมีผู้รับเหมาหลายระดับ ดังนั้นคุณภาพของคอนกรีตที่ผสมขึ้นมาเองตามหน่วยงาน อาจมีกำลังอัดไม่ได้มีกำลังดีพอ และเพื่อเป็นการป้องกัน จึงมีหลักวิศวกรโครงสร้างออกแบบตามที่กำหนดกำลังแรงอัดของคอนกรีตผสมเสร็จที่ไม่เกินไป เพื่อที่แม้ผสมคอนกรีตออกมาก็ยังอยู่ในข้อกำหนดของการออกแบบ