ต่อใบขับขี่ปี 64 ภายใต้การระบาดโควิดระลอก 3 ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

แม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 จะทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ เราต้องเดินทางกันน้อยลง หลายคนใช้รถน้อยลงจากเดิมมาก รวมไปถึงคนที่ซื้อประกันภัย รถยนต์ไว้ก็คงเริ่มที่จะคิดว่าควรเปลี่ยนประกันรถใหม่ให้เซฟค่าใช้จ่ายลงกว่าเดิม ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปบ้างก็ตาม แต่เรื่องของการต่ออายุใบขับขี่ก็ยังสำคัญเสมอ

ซึ่งการต่อใบขับขี่ในปี 64 ภายใต้การระบาดของโควิดนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอด เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทางภาครัฐกำหนดไว้ หากว่าใบขับขี่ของคุณหมดอายุพอดี และจะต้องทำการต่อใบขับขี่ในช่วงนี้ (มิถุนายน 2564) จะต้องมีการปรับตัวอย่างไรกันบ้างมาหาคำตอบกัน

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ปี 64 ในช่วงการระบาดโควิด 19

การขับขี่รถยนต์มีอะไรที่จะต้องใส่ใจเยอะมาก ทั้งเรื่องวิธีการขับรถ การซื้อประกันภัยรถยนต์ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎวินัยจราจร เรื่องของใบขับขี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งในกฎวินัยจราจรเช่นกัน จึงเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความใส่ใจอยู่เสมอ เมื่อใบขับขี่หมดอายุก็ต้องทำการต่อให้เรียบร้อย

แต่การต่อใบขับขี่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ไม่น่าไว้วางใจแบบนี้ กรมการขนส่งทางบกก็เข้าใจบริบทของสถานการณ์ดี ในระยะนี้การต่อใบขับขี่จึงมีกระบวนการและขั้นตอนบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง มาอัปเดตกันว่าตอนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง

การอบรมเพื่อทำใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่ง

ก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกได้งดทำการอบรมเพื่อทำใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่ง ทั้งผู้ขับขี่รายใหม่และผู้ขับขี่เดิม โดยเปลี่ยนมาเป็นอบรมผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ dlt-elearning.com ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงคลายล็อกโดยตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้สามารถทำการอบรมเพื่อทำใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งได้ตามปกติ

สำหรับอบรมผ่านระบบออนไลน์ก็ยังเปิดให้บริการอยู่เช่นเดิม แต่จะใช้สำหรับผู้ที่จะทำการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนที่ใบขับขี่จะหมดอายุ 90 วัน หรือกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี เมื่ออบรมออนไลน์เรียบร้อยแล้วสามารถนำผลการอบรมมาเป็นหลักฐานยื่นต่อใบขับขี่ได้ และหลักฐานการอบรมนี้จะมีอายุ 6 เดือน

การจองคิวสำหรับการขอทำใบขับขี่

สำหรับการจองคิวเพื่อขอทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ ก็ยังคงเหมือนเดิม คือ ให้จองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Que แต่จะแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้

  • กรณีผู้ที่จะขอทำใบขับขี่ใหม่และได้ทำการจองคิวไว้ล่วงหน้าแล้วที่สำนักงานขนส่ง โดยได้คิวในช่วงวันที่ 16 เมษายน-18 มิถุนายน 2564 กรมการขนส่งแจ้งว่า ให้เข้าทำการจองคิวใหม่ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Que โดยสามารถทำการจองคิวออนไลน์ได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
  • กรณีผู้ที่จองคิวไว้ล่วงหน้าและได้คิวในช่วงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการอบรมทำใบขับขี่ได้ตามกำหนดนัดหมายเป็นปกติ
  • ส่วนผู้ที่จะทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่และยังไม่เคยจองคิวไว้ก่อนหน้านี้ ระบบของกรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้จองคิวครั้งต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

บริการด้านใบขับขี่อื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิม

สำหรับการบริการด้านการออกใบขับขี่สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ กรมการขนส่งยังเปิดให้บริการตามปกติไม่ได้เปลี่ยนแปลง อันนี้ยังรวมไปถึงกรณีการออกใบขับขี่ชั่วคราวหรือทดแทน ในกรณีที่ใบขับขี่ตัวจริงชำรุดหรือสูญหาย และการเปลี่ยนชนิดใบขับขี่แบบชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปีตรงนี้เปิดให้บริการตามปกติ ใครจะใช้บริการในส่วนนี้ก็สามารถเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งได้เหมือนเดิม

ในระยะนี้สถานการณ์ทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ กรมการขนส่งอาจจะมีประกาศใหม่ออกมาอีกก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิด ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

นอกจากเรื่องของใบขับขี่แล้ว ก็อย่าลืมอีกสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือ เรื่องของการพิจารณาซื้อประกันภัยรถยนต์หรือปรับเปลี่ยนประกันรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วย บางคนใช้รถน้อยลงจะต่อประกันใหม่ ก็ปรับแบบเซฟเงินลงมาบ้างก็ดี ก็จะช่วยให้คุณมีความคล่องตัวทางการเงินรับสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้นั่นเอง